Volejbal Dolní Počernice

  Domů
  Plánované akce
  Fotogalerie
  Odkazy
  Kontakty
  Návštěvní kniha

 

 

 

BlueBoard.cz

Osvobození placení členských příspěvků a vstupního poplatku pro kategorii „mini “ (pouze v oddílu kopané) – žák je povinen platit členské příspěvky v roce, kdy dovrší 6 let věku. Osvobození od platby členského a oddílového příspěvku nezakládá důvod od osvobození podání přihlášky do TJ.

TRENÉR s platnou licencí = osvobozený od příspěvků / vždy pouze jeden na družstvo hrající mistrovská utkání

TRENÉR bez licence = přispívající / v případě, že si v průběhu kalendářního roku doplní licenci, bude osvobozen od příspěvků a zařazen do skupiny licencovaných trenérů

Brigády

Povinnost pro všechny členy od dovršení 10 let věku odpracovat 3 brigádnické hodiny v kalendářním roce (nejpozději do 30. 11.) V případě neodpracování uhradit částku 100 Kč/ hod. do pokladny Sokola.

WebZdarma.cz